Η FlexCar φέρνει νέα δεδομένα στη μίσθωση

Η FlexCar µπήκε στην αγορά της µίσθωσης οχηµάτων µε µοναδικό στόχο να ταράξει τα νερά. Και το κατάφερε µεγιστοποιώντας το όφελος για τον πελάτη, υλοποιώντας µια απλή και all inclusive πρόταση που, εξασφαλίζει σε κάθε ιδιώτη, επαγγελµατία ή επιχειρηµατία, το αυτοκίνητο που θέλει και για όσο θέλει, µε ένα πακέτο άριστης εξυπηρέτησης.

Η FlexCar δεν είναι µια εταιρεία που διακινεί απλώς ένα στόλο οχηµάτων. Αποτελεί ένα ζωντανό οργανισµό που, διαβάζει τις ανάγκες της εποχής και των ανθρώπων, µε ταχύτατη, προσωποποιηµένη εξυπηρέτηση και απόλυτη ευελιξία.

Σε σχέση µε τον ανταγωνισµό, τα βασικότερα προνόµια που προσφέρει η FlexCar είναι η αποδέσµευση του οχήµατος ανά πάσα στιγµή χωρίς καµία υποχρέωση, καθώς και η δυνατότητα απόκτησης οχήµατος χωρίς προκαταβολή. Είναι επίσης εφικτή η απόκτηση αυτοκινήτου χωρίς τραπεζικό δανεισµό, καθώς και η εξαγορά του ανά πάσα στιγµή στη διάρκεια του µίσθωσης.

Το συνολικό κόστος για τη συντήρηση, τις επισκευές, τους φόρους και τα λάστιχα επιβαρύνουν αποκλειστικά την FlexCar, ενώ όλα τα οχήµατα της εταιρείας καλύπτονται από µικτή ασφάλεια ώστε να αφαιρείται ένας σηµαντικός πονοκέφαλος από την καθηµερινότητα. Επίσης, το όχηµα µπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο του στόλου της FlexCar, οπότε ο πελάτης έχει να φροντίσει µόνο για το καύσιµο.

Η µοναδική «υποχρέωση» ονοµάζεται FlexDeposit και ισούται µε δύο µηνιαία µισθώµατα -πλέον ΦΠΑ, τα οποία επιστρέφονται µε δύο τρόπους: Ως έκπτωση στην περίπτωση εξαγοράς ή ύστερα από το τέλος της µίσθωσης, εάν κάποιος έχει κρατήσει το όχηµα περισσότερο από 36 µήνες.

H FlexCar εργάζεται µε συνέπεια, έχοντας ως στόχο  ένα βιώσιµο µέλλον. Αντιλαµβανόµενη τη σηµαντικότητα του ρόλου της, δεσµεύεται για τον εµπλουτισµό του «πράσινου» στόλου οχηµάτων της, στο άµεσο µέλλον. Για το λόγο αυτό έχει ενεργοποιήσει ένα πλαίσιο ειδικών προσφορών σε υβριδικά και ηλεκτρικά µοντέλα, κάνοντάς τα ακόµα πιο ελκυστικά για µίσθωση. Μέσα από την πλατφόρµα www.flexcar.gr µπορεί κάποιος να δει αναλυτικά τις προσφορές αυτές επιλέγοντας αυτή που του ταιριάζει περισσότερο!

Latest from Blog