Νέο Παραγωγικό Μοντέλο Καινοτομίας και Ανάπτυξης με το Πρόγραμμα XR Cosmos του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού,  μέσα από το Κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Αριστείας στην Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, ανακοινώνει την υλοποίηση του προγράμματος XR Cosmos, με στόχο την υποστήριξη, ανάπτυξη και εξωστρέφεια του οικοσυστήματος καινοτομίας, που διέπει τις εφαρμογές εκτεταμένης πραγματικότητας (eXtended Reality). Το Πρόγραμμα αποτελεί ένα σύνολο δράσεων, πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων, δημιουργώντας το πλαίσιο, στο οποίο ενώνουν τις δυνάμεις τους οι  ενδιαφερόμενοι, ατομικά ή συλλογικά, από το θεσμικό, ερευνητικό, επιχειρηματικό και επενδυτικό οικοσύστημα.

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, από την ίδρυσή του, συνδέει την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας, με την τεχνολογία και την καινοτομία, αξιοποιώντας την εμπειρία, τη γνώση, τη διεθνή εμβέλεια και τις τεχνολογικές του υποδομές, προκειμένου να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο, για τη μετάβαση της χώρας σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με άξονες την καινοτομία και την τεχνολογία.

Όπως ανακοινώθηκε, το πρόγραμμα XR Cosmos (http://xr-cosmos.gr/) έχει τους ακόλουθους άξονες:

  • Διασύνδεση με διεθνείς Ερευνητικούς Φορείς και Ιδρύματα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, για την ανάπτυξη προγραμμάτων έρευνας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, με στόχο την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών,
  • Συνεργασία με διεθνή fora και Οργανισμούς, με στόχο την εξωστρέφεια και την προώθηση της ελληνικής καινοτομίας, στο διεθνές επιχειρηματικό και επενδυτικό οικοσύστημα,
  • Ανάπτυξη Διαγωνισμών Νεοφυών Επιχειρήσεων, Εργαστηρίων, Εκδηλώσεων Δικτύωσης
  • Υλοποίηση Συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, στο πλαίσιο μιας ουσιαστικής διαβούλευσης με το θεσμικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό οικοσύστημα.

 

Το πρόγραμμα των δράσεων του XR Cosmos, στο σύνολο των αξόνων θα δημοσιοποιηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα, με αφετηρία τον σχεδιασμό του πρώτου Διαγωνισμού Νεοφυών Επιχειρήσεων, ο οποίος θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2022. Οι τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες συμμετοχής θα ανακοινωθούν άμεσα. Ο κύκλος των Startup Competitions, ο οποίος και θα υλοποιηθεί το 2022, θα  εστιάσει στους τομείς, Πολιτισμός, Τουρισμός, Εκπαίδευση, Υγεία, Μέσα και Ψυχαγωγία.

To Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού προσδιορίζει ως ορόσημο του προγράμματος την διεξαγωγή του 1ου Διεθνούς XR Cosmos Συνεδρίου, το οποίο προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2022, έχοντας ως στόχο να αποτελέσει έναν θεσμό, όπου ερευνητές, δημιουργοί, επιχειρηματίες, επενδυτές και θεσμικοί παράγοντες από την παγκόσμια κοινότητα θα διαμορφώσουν το νέο πεδίο ανάπτυξης ιδεών, διασύνδεσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Latest from Blog