Το VICE συνάντησε Έλληνες “Illuminati”

Πρόσωπα που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία της μιλούν για τις διαφορές με τον τεκτονισμό, την αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών της αδελφότητας και την ύπαρξη πολιτικών προσώπων στις τάξεις τους.

Latest from Blog